Οι Εταιροι

The partnership is composed by 6 European partners:

 
www.cde-petrapatrimonia.com


 
CDE Petra Patrimonia,
Γαλλία

Υποστήριξη επενδυτών για τη δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τοπιακής κληρονομιάς.
 http://www.deinde.pl

 
DEINDE Ltd, Πολωνία
 
Δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης, ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
 
www.agroinstitut.sk

 
AGROINSTITUT Nitra,
Σλοβακία

Συνεχιζόμενη  κατάρτιση στον τομέα της γεωργίας, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών συμβουλευτικής του αγροτικού τομέα.
 
http://www.epirussa.gr

 
EPIRUS AE, Ελλάδα

Εταιρεία περιφερειακής ανάπτυξης επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εταιριών τους, ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος.
 
http://www.aid-com.be/fr/membre/lescale-eft


 
AID L’escale, Βέλγιο

Κατάρτιση μέσω της εργασίας στον τομέα της κατασκευής των ελαιοχρωματισμών, της γεωπονίας και της συντήρισης πάρκων και κήπων.
 http://bge.asso.fr/
BGE de Guyane, Γαλλική Γουιάνα

Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων.