Αποτελεσματα

 • Συμφωνητικό σύμπραξης των εταίρων του έργου FFJ, όπου καθορίζονται οι  διαδικασίες λειτουργίας, ο προγραμματισμός και τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου.

 • Δημιουργία ενός χώρου πληροφόρησης και έκφρασης στο  ίντερνετ (εφημερίδα): Blog FFJ. Η υπεύθυνη ομάδα για την επικοινωνία θα αναλάβει να τροφοδοτεί αυτόν τον ιστοχώρο κατά τη διάρκεια του έργου:
  • Ιστοσελίδα του έργου: www.ffjobs.eu 
  • Facebook page: https://www.facebook.com/flavorsfragrances
  • Google Drive: Partner`s Zone
 • Παραδοτέο Α: Αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες και κατάρτιση των επιχειρήσεων του τομέα Γεύσεις και Αρώματα στην περιοχή του κάθε εταίρου.

Book A Final


 • Παραδοτέο Β: Προτάσεις για προσφορά κατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τα διακυβεύματα του τομέα των Γεύσεων και Αρωμάτων.

Book B Final


 • Ενδιάμεση έκθεση.

 • Οδηγός καλών  πρακτικών σ΄ότι αφορά τη δομή και την ανάπτυξη του τομέα των Γεύσεων και Αρωμάτων.

Final GPG


 • Παραδοτέo Γ: Προτάσεις για την προώθηση και ανάδειξη του τομέα των επαγγελμάτων των Γεύσεων και Αρωμάτων.

Book C Final


 • Παραδοτεό Δ: Προς μια αυξημένη αναγνώριση  των επαγγελμάτων και της     τεχνογνωσίας σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης των δεξιοτήτων.

Book D Final


 • Περιφερειακές συναντήσεις για τα επαγγέλματα του τομέα των  Γεύσεων και Αρωμάτων.

Regional Meetings Compilation