Το Εργο

Το έργο ασχολείται με το θέμα της κατάρτισης και της απασχόλησης σε έναν τομέα όπου η αγορά επεκτείνεται: τις βιομηχανίες των γεύσεων και των αρωμάτων.

Τοπικά, βιολογικά, γεωργικά προϊόντα, αρώματα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (PAMP), καθώς και φυτά αρωματικά, αγροκτήματος και βιομηχανίας τροφίμων, αυτός ο υψηλού δυναμικού τομέας αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση: την αλλαγή των νέων προτύπων και των ρυθμιστικών απαιτήσεων (για την υγεία, ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος) σε μια πραγματική ευκαιρία.

Οι προκλήσεις συνίστανται στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας συχνά σε αγροτικές περιοχές, την προώθηση των δεξιοτήτων και των συναλλαγών που αφορούν την καινοτομία, καθώς και στην υψηλή ποιότητα και την τυπικότητα των προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν στην οικονομία, την ταυτότητα και την εικόνα μιας περιοχής, και ως εκ τούτου, εμφανίζονται ως παράγοντας της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Στοχοι
 • Αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες και σε κατάρτιση των επιχειρήσεων του τομέα Γεύσεις και Αρώματα σε καθεμία από τις περιοχές του εταιρικού σχήματος.

 • Προτάσεις για κατάρτιση προσαρμοσμένη στα διακυβεύματα της ανάπτυξης σε περιφερειακό/εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της παραγωγής. Των κανονισμών και της προώθησης των προϊόντων που προέρχονται από τον τομέα των Γεύσεων και Αρωμάτων, ώστε να καταρτιστούν οι απασχολούμενοι σ’ αυτόν τον τομέα: σχετικά με τους νέους ισχύοντες κανονισμούς (προστασία περιβάλλοντος,  κανόνες υγιεινής  για τους καταναλωτές, ευρωπαϊκή εναρμόνιση ως προς τα σήματα ποιότητας…)

 • Εντοπισμός των επαγγελμάτων του τομέα των Γεύσεων και Αρωμάτων των οποίων δεν υπάρχει ξεκάθαρο περίγραμμα.

 • Καταγραφή και διάδοση των καλών πρακτικών σ’ ότι αφορά τη δομή και την ανάπτυξη του τομέα των Γεύσεων και Αρωμάτων.

 • Ανάδειξη και προώθηση των επαγγελμάτων του τομέα των Γεύσεων και Αρωμάτων, κυρίως για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων.

 • Προσπάθεια για αναγνώριση και ανάδειξη αυτών των επαγγελμάτων και της τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης των δεξιοτήτων.

 • Δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενός  πλαισίου ανταλλαγών γύρω από τα θέματα των επαγγελμάτων των Γεύσεων και Αρωμάτων. Κυρίαρχα θέματα οι προκλήσεις στα ζητήματα απασχόλησης και κατάρτισης ιδαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

 • Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για τους απασχολούμενους του τομέα των Γεύσεων και Αρωμάτων, πως μπορεί να βελτιωθεί η  εξειδίκευση στον τομέα αυτόν.

 • Ποια είναι η προσφορά σε κατάρτιση που χρειάζεται να αναπτυχθεί (ώστε κυρίως να εγγυάται την ασφάλεια και υγιεινή και να απαντά στους νέους κανονισμούς τους;)

 • Πως μπορεί να αναδειχθεί ο τομέας των επαγγελμάτων των Γεύσεων και Αρωμάτων για να προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων απασχολούμενων.

 • Τελική έκταση και αξιολόγηση του έργου.